Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2017

  Meno a 
priezvisko
Dátum 
podania žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
           
  JUDr. Miriam Repáková 09.12.2016 OS* Bratislava III OS* Bratislava I 27. február 2017
Uznesenie č. 833
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Jozef Medveď 04.01.2017 OS Martin OS Zvolen 16. mája 2017, zobral svoju žiadosť späť
 
  JUDr. Dušan Špirek 12.05.2017 OS Levice OS Nitra
26. jún 2017
Uznesenie č. 957
Žiadosti vyhovené
 
  JUDr. Jozef Medveď 16.05.2017 OS Martin OS Žiar nad Hronom
26. jún 2017
Uznesenie č. 958
Žiadosti vyhovené
 
           * OS - Okresný súd
** KS - Krajský súd