Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2018

P. č. Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
1 JUDr. Jaroslav Bugeľ 20.12.2017 KS v Prešove OS Svidník 28.8. 2018
žiadosť zobral späť
2 JUDr. Katarína Krochtová 24.05.2018 OS Bardejov OS Košice I, OS Košice II, OS Košice-okolie 28.8. 2018
žiadosť zobrala späť
3 JUDr. Anna Vargová 10.04.2018 OS Prešov OS Košice II Uznesenie č. 171/2018 z 24. septembra 2018,
žiadosti vyhovené
4 Mgr. Boris Vittek 08.06.2018 OS Trenčín OS Prešov Uznesenie č. 172/2018 z 24. septembra 2018,
žiadosti vyhovené