Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2019

P. č. Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
1 JUDr. Iveta Jenčová 23.04.2018 OS Kežmarok OS Poprad Uznesenie č. 18/2019
z 28. januára 2019,
žiadosti vyhovené
2 JUDr. Monika Jankovská 06.03.2019 KS Trenčín KS Bratislava Uznesenie č. 68/2019
z 25. marca 2019,
žiadosti vyhovené
3 JUDr. Ondrej Melišek 08.11.2018 OS Komárno OS Nové Zámky Uznesenie č. 144/2019
z 24. júna 2019,
žiadosti vyhovené
4 JUDr. Marcel Kirnág 22.03.2019 OS Bardejov OS Michalovce Uznesenie č. 176/2019
z 30. septembra 2019,
žiadosti vyhovené