Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2020

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Tatiana Sabadošová 30.10.2019 OS Michalovce OS Bratislava V 24.1.2020, žiadosť zobrala späť
JUDr. Simona Mati 05.11.2019 OS Trebišov OS Košice I, alt. OS Košice II, alt. OS Košice - okolie Listom z 26.1.2020 zobrala svoju žiadosť späť
JUDr. Dominika Hudecová 07.01.2019 OS Komárno OS Nové Zámky Uznesenie 13/2020 z 28. januára 2020, žiadosti nevyhovené
JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 12.11.2019 OS Rimavská Sobota OS Banská Bystrica Uznesenie 11/2020 z 28. januára 2020, žiadosti nevyhovené
JUDr. Ľudmila Jančovičová 06.02.2020 OS Bratislava III OS Bratislava I 24.02.2020, zobrala svoju žiadosť späť
Mgr. Tomáš Saraka 19.11.2019 OS Kežmarok OS Bardejov 26.04.2020, zobral svoju žiadosť späť
JUDr. Marianna Hosťovecká 21.05.2020 OS Galanta OS Bratislava I 06.08.2020, zobrala svoju žiadosť späť
JUDr. Vladimíra Slobodová 27.04.2020 OS Skalica OS Bratislava V Uznesenie č. 213/2020, žiadosti vyhovené