Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2020

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Tatiana Sabadošová 30.10.2019 OS Michalovce OS Bratislava V 24.1.2020, žiadosť zobrala späť
JUDr. Simona Mati 05.11.2019 OS Trebišov OS Košice I, alt. OS Košice II, alt. OS Košice - okolie Listom z 26.1.2020 zobrala svoju žiadosť späť
JUDr. Dominika Hudecová 07.01.2019 OS Komárno OS Nové Zámky Uznesenie 13/2020 z 28. januára 2020, žiadosti nevyhovené
JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 12.11.2019 OS Rimavská Sobota OS Banská Bystrica Uznesenie 11/2020 z 28. januára 2020, žiadosti nevyhovené
JUDr. Ľudmila Jančovičová 06.02.2020 OS Bratislava III OS Bratislava I 24.02.2020, zobrala svoju žiadosť späť
Mgr. Tomáš Saraka 19.11.2019 OS Kežmarok OS Bardejov 26.04.2020, zobral svoju žiadosť späť
JUDr. Marianna Hosťovecká 21.05.2020 OS Galanta OS Bratislava I 06.08.2020, zobrala svoju žiadosť späť
JUDr. Vladimíra Slobodová 27.04.2020 OS Skalica OS Bratislava V Uznesenie č. 213/2020, žiadosti vyhovené
JUDr. Eva Behranová 17.12.2018 KS Trnava KS Bratislava 12.11.2020, na žiadosti ďalej netrvá
Mgr. Ivana Šlesarová 28.01.2020 KS Trenčín KS Žilina 19.11.2020, zobrala svoju žiadosť späť
Mgr. Miroslav Mazúch 29.05.2020 KS Žilina Špecializovaný trestný súd 13.11.2020, zobral žiadosť späť
JUDr. Jaroslav Ivan 31.05.2017 OS Piešťany OS Skalica Uznesenie č. 351/2020 z 15. decembra 2020, žiadosti vyhovené
JUDr. Táňa Šefčíková 12.10.2020 OS Galanta OS Bratislava V Uznesenie č. 352/2020 z 15. decembra 2020, žiadosti nevyhovené