Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2021

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Marián Sninský 18.08.2020 KS Prešov KS Košice 18.1.2021, zobral svoju žiadosť späť