Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2021

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Marián Sninský 18.08.2020 KS Prešov KS Košice 18.1.2021, zobral svoju žiadosť späť
JUDr. Marek Filo 20.01.2021 OS Trnava OS Bratislava I Uznesenie č. 44/2021 zo 16. marca 2021, žiadosti vyhovené
JUDr. Monika Liptáková 18.5.2020  KS Žilina   Špecializovaný trestný súd listom zo dňa 29.4.2021 vzala svoju žiadosť späť
JUDr. Mária Ďuricová 16.02.2021 OS Trenčín OS Banská Bystrica, OS Zvolen, OS Žiar nad Hronom Uznesenie č. 160/2021 zo dňa 19.8.2021
Žiadosti vyhovené