Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2021

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Marián Sninský 18.08.2020 KS Prešov KS Košice 18.1.2021, zobral svoju žiadosť späť
JUDr. Marek Filo 20.01.2021 OS Trnava OS Bratislava I Uznesenie č. 44/2021 zo 16. marca 2021, žiadosti vyhovené
JUDr. Monika Liptáková 18.5.2020  KS Žilina   Špecializovaný trestný súd listom zo dňa 29.4.2021 vzala svoju žiadosť späť
JUDr. Mária Ďuricová 16.02.2021 OS Trenčín OS Banská Bystrica, OS Zvolen, OS Žiar nad Hronom Uznesenie č. 160/2021 zo dňa 19.8.2021
Žiadosti vyhovené
JUDr. Katarína Maniačková 27.04.2021 OS Galanta OS Trnava Uznesenie č. 198/2021 zo dňa 23. septembra 2021  
žiadosti vyhovené
Mgr. Tomáš Saraka 21.12.2020 OS Kežmarok OS Svidník, alt. OS Bardejov, alt. OS Prešov Uznesenie č. 199/2021  zo dňa 23. septembra 2021    
žiadosti vyhovené
JUDr. Zuzana Lapšanská 27.01.2021 OS Pezinok OS Trnava listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky dňa 23.09.2021 vzala svoju žiadosť späť
JUDr. Simona Mati  26.01.2020 OS Trebišov Okresný súd Košice I, alt. na Okresný súd Košice II, alt. na Okresný súd Košice okolie listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 23.11.2021, vzala svoju žiadosť späť
JUDr. Janka Benkovičová 30.8.2021 KS Banská Bystrica KS Trnava Uznesenie č. 290/2021 zo dňa 25. novembra 2021
žiadosti vyhovené
JUDr. Miroslav Majerník 06.05.2021 OS Rožňava OS Košice I Uznesenie č. 303/2021 zo dňa 15. decembra 2021
žiadosti vyhovené
Mgr. Katarína Mužilová 02.12.2020 OS Bratislava II OS Bratislava V Uznesenie č. 304/2021 zo dňa 15. decembra 2021
žiadosti vyhovené
JUDr. Monika Šabľová 21.04.2021 OS Poprad OS Košice okolie Uznesenie č. 305/2021 zo dňa 15. decembra 2021
žiadosti vyhovené
JUDr. Juraj Fujerik 14.11.2019 OS Kežmarok OS Prešov Uznesenie č. 306/2021 zo dňa 15. decembra 2021
žiadosti vyhovené