Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2022

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Simona Štanglovičová 13.9.2021 OS Nitra OS Galanta Uznesenie č. 35/2022 zo dňa 9. marca 2022, žiadosti vyhovené
Mgr. Stanislav Kováč 26.10.2021 OS Galanta OS Bratislava I Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 10. marca 2022 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Lukáš Poperník 3.11.2021 OS Levice OS Nitra Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 22. apríla 2022 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Stanislava Nosková 18.12.2019 OS Rimavská Sobota OS Banská Bystrica Uznesenie č. 59/2022 zo dňa 28. apríla 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Gabriela Dubová, PhD. 3.3.2022 OS Vranov nad Topľou OS Humenné Uznesenie č. 99/2022 zo dňa 18.5.2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Monika Kurjaková 27.12.2017 OS Námestovo OS Dolný Kubín Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 30. mája 2022 vzala svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Jozef Šulek 6.5.2022 KS Trenčín KS Žilina Uznesenie č. 126/2022 zo dňa 15.6.2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Michaela Brašková 6.4.2022 OS Martin OS Žilina Uznesenie č. 257/2022 zo dňa 19. októbra 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Tatiana Muziková 27.6.2022 OS Levice OS Nitra Uznesenie č. 258/2022 zo dňa 19. októbra 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Ing. Miroslav Manďák 6.6.2022 KS v Trenčíne KS v Banskej Bystrici Uznesenie č. 260/2022 zo dňa 19. októbra 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Eva Bieliková 26.5.2022 OS Bratislava II OS Pezinok Uznesenie č. 307/2022 zo dňa 16. novembra 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Roman Farkaš, PhD. 29.6.2022 OS Bratislava II OS Pezinok Uznesenie č. 308/2022 zo dňa 16. novembra 2022, žiadosti vyhovené
JUDr. Evu Kresl, PhD. 29.10.2021 OS Bratislava I  OS Galanta Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 16. novembra 2022 vzala svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Juraj Kapinaj 27.6.2022 OS Bratislava III OS Pezinok Listom doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 29.11. 2022 vzal svoju žiadosť o preloženie späť