Vybavené žiadosti sudcov o preloženie za rok 2023

Meno a 
priezvisko
Dátum podania
žiadosti
Súd, na ktorom
sudca pôsobí
Súd, na ktorý žiada preložiť Dátum, spôsob vybavenia
JUDr. Ján Golian, PhD. 2.12.2022 KS v Bratislave OS Bratislava V Uznesenie č. 5/2023 zo dňa 17. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Jaroslava Tóthová Gederová 11.5.2022 OS Lučenec OS Vranov nad Topľou Uznesenie č. 6/2023 zo dňa 17. januára 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Karol Posluch 17.06.2022 OS Bratislava III  OS Pezinok Uznesenie č. 34/2023 zo dňa 14. februára 2023 - žiadosti nevyhovené
JUDr. Zdenka Mattielighová 29.7.2022 OS Bratislava III OS Pezinok Uznesenie č. 35/2023 zo dňa 14. februára 2023 - žiadosti vyhovené
JUDr. Michal Uhorskai 28.5.2020 OS Revúca OS Rimavská Sobota Oznámením doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 28. apríla 2023 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Peter Vrbjar 22.3.2023 dočasne pridelený na výkon funkcie predsedu OS Piešťany OS Trnava Uznesenie č. 227/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
Mgr. Denisa Drúžková 4.9.2020 OS Bratislava I OS Malacky Uznesenie č. 231/2023 zo dňa 18. mája 2023 – žiadosti vyhovené
JUDr. Katarína Petráň Vinczeová 13.7.2021 Správny súd v Banskej Bystrici OS Banská Bystrica Oznámením doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 16. júna 2023 vzala svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Marek Bujňák 07.6.2022 OS Prešov OS Svidník Oznámením doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 14. júna 2023 vzal svoju žiadosť o preloženie späť
JUDr. Juraj Šteffel 15.11.2021 OS Kežmarok OS Poprad Oznámením doručeným Súdnej rade Slovenskej republiky 30. júna 2023 vzal svoju žiadosť o preloženie späť