Výbor 255 neodporučil Andreja Steca za sudcu Všeobecného súdu EÚ

Publikované

Súdnej rade Slovenskej republiky bolo 12. júla 2023 doručené stanovisko výboru ustanoveného podľa čl. 255 Zmluvy o fungovaní Európskej únie zo 7. júla 2023, ktorým  výbor neodporučil za sudcu Všeobecného súdu EÚ Andreja Steca, kandidáta zvoleného Súdnou radou Slovenskej republiky a nominovaného vládou Slovenskej republiky.

Výbor konštatoval, že kandidát Andrej Stec, napriek svojim dlhoročným skúsenostiam poradcu na Všeobecnom súde EÚ, počas vypočutia nepreukázal spôsobilosť byť sudcom tohto súdu.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlási 12. júla 2023 novú voľbu kandidátky / kandidáta na sudkyňu / sudcu Všeobecného súdu EÚ, ktorá sa bude konať 19. septembra 2023.


Ďalšie tlačové správy