Vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

09.03.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 9. marca 2021 druhé kolo výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky, ktoré sa vykoná v dňoch 11., 12., 18., a 19. mája 2021 so začiatkom o 9.00 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky - Miestodržiteľský palác, Hlavné námestie 8, Bratislava.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými písomnosťami je potrebné doručiť najneskôr do 6. apríla 2021 do 15.00 hod.

Podrobnosti sú uvedené vo vyhlásení výberového konania pdf - 542kB 

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021