Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

22.09.2022
           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022
podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších
predpisov hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest
sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov na termín 28. novembra 2022 o 9.00 hod.

          Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné
zaslať najneskôr do 21. októbra 2022 vrátane na adresy určené pre obvod krajského súdu
vo vyhlásení hromadného výberového konania.

Príloha
Vyhlásenie
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022
nzov

Oznámenie o zmene termínu konania volieb

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznámil všetkým oprávneným subjektom podľa § 27g ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej…

31.08.2022