Vyhlásenie hromadného výberového konania

11.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 hromadné výberové konanie (ďalej len „HVK“) pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode:

Krajského súdu v Bratislave: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Trnave: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Nitre: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Trenčíne: 10 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Banskej Bystrici: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu

Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu

HVK pre obvod každého krajského súdu sa začne 1. júna 2020 o 9.00 hod.
 

Žiadosť o zaradenie do HVK spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 9. apríla 2020 vrátane, na adresy určené pre obvod každého krajského súdu vo vyhlásení HVK.

Podrobnosti uvedené vo vyhlásení HVK sú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky: www.sudnarada.gov.sk a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: www.justice.sk.

Vyhlásenie hromadného výberového konania pdf

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020