Vyhlásenie hromadného výberového konania

11.03.2020

Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásila 11. marca 2020 hromadné výberové konanie (ďalej len „HVK“) pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode:

Krajského súdu v Bratislave: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Trnave: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Nitre: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Trenčíne: 10 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Banskej Bystrici: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu

Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu

HVK pre obvod každého krajského súdu sa začne 1. júna 2020 o 9.00 hod.
 

Žiadosť o zaradenie do HVK spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 9. apríla 2020 vrátane, na adresy určené pre obvod každého krajského súdu vo vyhlásení HVK.

Podrobnosti uvedené vo vyhlásení HVK sú zverejnené na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky: www.sudnarada.gov.sk a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky: www.justice.sk.

Vyhlásenie hromadného výberového konania pdf

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021