Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

06.10.2020

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podaní disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana.

Podanie disciplinárneho návrhu vychádza z dôvodného podozrenia, že sudca Michal Truban sa ako sudca v prípravnom konaní v trestnej  veci obvineného Nor­ber­ta Bödöra  dopustil závažného disciplinárneho previnenie. Závažného disciplinárneho previnenia sa podľa dostupných dôkazov dopustil predovšetkým  vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato.

V prípravnom konaní v trestnej veci Nor­ber­ta Bödöra Michal Truban  rozhodoval  napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede svedka obvineného Mareka Kodadu. Tento svedok sudcu Trubana   označil za osobu, ktorá mala profitovať zo  zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej  medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Altmayer, s.r.o. pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Ján Gajan.

Sudca Michal Truban v postavení svedka uviedol pred orgánom činným v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával. Rovnako tieto stretnutia popieral aj pred osobitnou komisiou súdnej rady a pri pohovore s predsedom ŠTS Jánom Hrubalom – kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov pripúšťal.  Z doteraz zadovážených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban  s Jánom Gajanom  udržiaval dlhodobé pravidelné styky, ku ktorým  dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie.

Predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda súdnej rady Ján Mazák zastávajú názor, že ak sa v konaní pred disciplinárnym senátom potvrdí taká intenzita vzťahov medzi sudcom Michalom Trubanom a advokátom Jánom Gajanom, ktorá  vyplýva zo zadovážených informácií,  tak je namieste požadovať, aby Michalovi Trubanovi bolo uložené disciplinárne opatrenie -  preloženie na súd nižšieho stupňa.

V Bratislave, 6.októbra 2020.

nzov

Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady dňa 7. mája 2021 zmenil vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom…

07.05.2021
nzov

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave 

03.05.2021
nzov

Zmena termínu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia – verejné hlasovanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil termín zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia pôvodne stanoven…

30.04.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – druhé kolo výberového konania

Dňa 29.4.2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí druhého kola výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správn…

29.04.2021