Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

06.10.2020

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podaní disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana.

Podanie disciplinárneho návrhu vychádza z dôvodného podozrenia, že sudca Michal Truban sa ako sudca v prípravnom konaní v trestnej  veci obvineného Nor­ber­ta Bödöra  dopustil závažného disciplinárneho previnenie. Závažného disciplinárneho previnenia sa podľa dostupných dôkazov dopustil predovšetkým  vedomým porušením povinnosti sudcu rozhodovať nestranne a nezaujato.

V prípravnom konaní v trestnej veci Nor­ber­ta Bödöra Michal Truban  rozhodoval  napriek tomu, že vedel o obsahu výpovede svedka obvineného Mareka Kodadu. Tento svedok sudcu Trubana   označil za osobu, ktorá mala profitovať zo  zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej  medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a Altmayer, s.r.o. pričom v predmetnej veci mal intervenovať advokát Ján Gajan.

Sudca Michal Truban v postavení svedka uviedol pred orgánom činným v trestnom konaní, že sa s advokátom Jánom Gajanom dlhší čas nestretával. Rovnako tieto stretnutia popieral aj pred osobitnou komisiou súdnej rady a pri pohovore s predsedom ŠTS Jánom Hrubalom – kde však už istú presnejšie nešpecifikovanú mieru kontaktov pripúšťal.  Z doteraz zadovážených informácií však vyplýva podozrenie, že Michal Truban  s Jánom Gajanom  udržiaval dlhodobé pravidelné styky, ku ktorým  dochádzalo v sídle advokátskej kancelárie.

Predseda ŠTS Ján Hrubala a predseda súdnej rady Ján Mazák zastávajú názor, že ak sa v konaní pred disciplinárnym senátom potvrdí taká intenzita vzťahov medzi sudcom Michalom Trubanom a advokátom Jánom Gajanom, ktorá  vyplýva zo zadovážených informácií,  tak je namieste požadovať, aby Michalovi Trubanovi bolo uložené disciplinárne opatrenie -  preloženie na súd nižšieho stupňa.

V Bratislave, 6.októbra 2020.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020
nzov

Stretnutie predsedu súdnej rady s veľvyslancom Holandského kráľovstva

Dňa 30. septembra 2020 prijal predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, veľvyslanca Holandského kráľovstva v Slovenskej republike J. E.…

30.09.2020