Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

14.09.2020

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila akciu PLEVEL. V rámci nej došlo, okrem iných,  k zadržaniu predsedníčky Krajského súdu v Žiline Evy Kyselovej, bývalého sudcu toho istého krajského súdu Pavla Polku a bývalého predsedu Okresného súdu v Žiline Daniela Béreša. 

Dôvod?  Rozsiahla korupcia na žilinských súdoch. Bez ohľadu na prezumpciu neviny nepovažujem za vhodné zľahčovať skutky, za ktoré sa vzniesli obvinenia.

NAKA a jej policajti  v poslednej dobe prejavili statočnosť, uvážlivosť, obozretnosť a veľkú dávku vyšetrovateľského umu. Výsledky jej predošlých  akcií dovoľujú vysloviť presvedčenie, že aj  PLEVEL je profesionálne pripravený záver rozsiahleho a viacročného vyšetrovania. NAKA preto zasluhuje dôveru a podporu.

Ocenil by som, ak by na dnešné aktivity NAKA plynulo nadviazali postupy, úkony a rozhodnutia prokurátorov a sudcov. Ešte viac by som privítal, ak  by tieto závažné   rozhodnutia neboli sprevádzané pochybnosťami a podozreniami týkajúcimi sa tých prokurátorov a sudcov, ktorí majú v rukách moc posudzovať výsledky akcie PLEVEL a rozhodovať o nich.  Bez ohľadu či  rozhodnutia budú prijaté v prospech alebo v neprospech obvinených alebo  iných osôb.

Súčasne pripomínam, že Súdna rada Slovenskej republike musí i vo veci PLEVEL dôsledne uplatňovať svoju kompetenciu ochraňovať nezávislosť súdov a sudcov. Preto súdna rada    mieni pozorne a na dennej báze sledovať a vyhodnocovať  postupy orgánov činných v trestnom konaní aj príslušných súdov. S jediným cieľom: Zabrániť každému pokusu zneužitia prostriedkov trestného konania voči sudkyniam a sudcov.

Plnenie tejto povinnosti  však nebude brániť súdnej rade v dôraznom  vyvodzovaní  zákonných dôsledkov voči stíhaným sudcom.

nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 21. septembra 2020 o 09:30 hod., Miestodržiteľs…

04.09.2020
nzov

Predseda súdnej rady predĺžil lehotu na predloženie návrhu na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie

Oznámenie o predĺžení lehoty na predloženie návrhu na kandidáta na sudcu Súdneho dvora Európskej únie  - 530kB

31.08.2020