Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

14.09.2020

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila akciu PLEVEL. V rámci nej došlo, okrem iných,  k zadržaniu predsedníčky Krajského súdu v Žiline Evy Kyselovej, bývalého sudcu toho istého krajského súdu Pavla Polku a bývalého predsedu Okresného súdu v Žiline Daniela Béreša. 

Dôvod?  Rozsiahla korupcia na žilinských súdoch. Bez ohľadu na prezumpciu neviny nepovažujem za vhodné zľahčovať skutky, za ktoré sa vzniesli obvinenia.

NAKA a jej policajti  v poslednej dobe prejavili statočnosť, uvážlivosť, obozretnosť a veľkú dávku vyšetrovateľského umu. Výsledky jej predošlých  akcií dovoľujú vysloviť presvedčenie, že aj  PLEVEL je profesionálne pripravený záver rozsiahleho a viacročného vyšetrovania. NAKA preto zasluhuje dôveru a podporu.

Ocenil by som, ak by na dnešné aktivity NAKA plynulo nadviazali postupy, úkony a rozhodnutia prokurátorov a sudcov. Ešte viac by som privítal, ak  by tieto závažné   rozhodnutia neboli sprevádzané pochybnosťami a podozreniami týkajúcimi sa tých prokurátorov a sudcov, ktorí majú v rukách moc posudzovať výsledky akcie PLEVEL a rozhodovať o nich.  Bez ohľadu či  rozhodnutia budú prijaté v prospech alebo v neprospech obvinených alebo  iných osôb.

Súčasne pripomínam, že Súdna rada Slovenskej republike musí i vo veci PLEVEL dôsledne uplatňovať svoju kompetenciu ochraňovať nezávislosť súdov a sudcov. Preto súdna rada    mieni pozorne a na dennej báze sledovať a vyhodnocovať  postupy orgánov činných v trestnom konaní aj príslušných súdov. S jediným cieľom: Zabrániť každému pokusu zneužitia prostriedkov trestného konania voči sudkyniam a sudcov.

Plnenie tejto povinnosti  však nebude brániť súdnej rade v dôraznom  vyvodzovaní  zákonných dôsledkov voči stíhaným sudcom.

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021