Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry VÍCHRICA

28.10.2020

V slovenskom súdnictve prežívame ďalší vážny a tragický deň. Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, bývalú podpredsedníčku tohto súdu a dve sudkyne bratislavských okresných súdov. Pre závažné podozrenia z korupcie a iných trestných činov.

Po akciách NAKA  Búrka, Plevel je Víchrica  potvrdením, že boj s korupciou, úplatkárstvom, marením spravodlivosti a zasahovaním do nezávislosti súdnictva nadobúda rozmery, v ktorých už nemôžeme hovoriť len o jednotlivcoch. Zlyhával a kolabuje systém.

Ak chceme očistiť a uzdraviť slovenskú justíciu tak niet inej cesty než odsúdenie všetkých sudkýň a sudcov, ktorým sa dokážu ich kriminálne skutky. Strata funkcie sudcu, prípadne aj osobnej slobody by mali byť súčasne  silným mementom pre tých, ktorí by ešte stále chceli vidieť vo výkone povolania sudcu zdroj bezprácnych príjmov a iných výhod.

Ocenil by som, ak by čestní, svedomití, občiansky a sudcovsky statoční ľudia  v talároch  vnímali túto bolestivú a hanbu prinášajúcu očistu v ich radoch ako nevyhnutný predpoklad obnovy a udržania  morálnej a profesionálnej integrity celého sudcovského stavu.

nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021