Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky vo veci sudkyne Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kataríny Pramukovej

14.01.2021

Sudkyňa Katarína Pramuková si  zachovala svoj vysoký morálny štandard a profesionalitu.

V decembri 2020 som dostal informáciu o tom, že Monika Jankovská mala odovzdať sudkyni Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Kataríne Pramukovej, ktorá rozhodovala dôležitý spor o to, kto má právo prevádzkovať vodnú elektráreň v Gabčíkove, sumu 100 000 eur ako úplatok. Sudkyňa Katarína Pramuková však obálku, ktorá bola skrytá v taštičke s kozmetikou, vrátila M. Jankovskej bez toho, aby ju otvorila, pričom nemala žiadnu vedomosť o tom, za čo a od koho  mala byť táto suma ponúknutá.

Po získaní a overení si týchto informácií priamo u príslušnej NAKA ako predseda Súdnej rady Slovenskej republiky konštatujem,  že predsedníčka obchodného kolégia najvyššieho súdu Katarína Pramuková v uvedenej veci nielenže neporušila žiadnu povinnosť sudkyne, ale  preukázala vysoký morálny štandard a dobrovoľnou  výpoveďou súčasne prejavila občiansku statočnosť, za ktorú si zaslúži úctu a rešpekt.

Z týchto dôvodov považujem túto záležitosť za uzavretú.

Ján Mazák

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky


 

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021