Vyhlásenie voľby na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

07.07.2022

Súčasný mandát uplynie 26 národným sudcom Všeobecného súdu EÚ 31. augusta 2022. Slovensko už druhé funkčné obdobie zastupuje Juraj Schwarcz, v rokoch 2004 až 2009 to bol Daniel Šváby. Miesto dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie sa snaží Slovensko obsadiť od roku 2016. Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes opätovne vyhlásil voľby na obsadenie tejto významnej funkcie. Deň ich konania určil na 22. augusta tohto roka so začiatkom o 9:30.

Oprávnení navrhovatelia môžu svoje návrhy na kandidátov doručovať do sídla súdnej rady v lehote najneskôr do 15. júla 2022 do 15:00 hod. Návrhy musia spĺňať všetky ustanovené náležitosti, ako aj zohľadňovať kritériá Výboru 255. Detaily požiadaviek na vhodného kandidáta sú súčasťou vyhlásenia voľby (viď príloha).

Slovensko sa zároveň usiluje obsadiť aj funkciu sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. V tomto prípade vyhlásil predseda súdnej rady voľby ešte 10. mája tohto roka. Na tento post bol podaný v stanovenej lehote do 30. júna 2022 do 15:00 hod. iba jeden návrh. Členka súdnej rady Elena Berthotyová navrhla na zvolenie sudkyňu a predsedníčku senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky Katarínu Benczovú.

Pôvodný termín voľby stanovený na 17. augusta 2022 predseda súdnej rady zrušil a určil nový termín. Voľba na oba posty sudcov Všeobecného súdu Európskej únie sa teda uskutoční 22. augusta tohto roku. Oznámenie o zmene termínu konania volieb je taktiež súčasťou prílohy.

Prílohy:

Oznámenie o zmene termínu konania volieb pdf - 35kB

Vyhlásenie voľby pdf - 134kB

nzov

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 14. a 15. februára 2023 a v …

06.02.2023
nzov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slove…

03.02.2023
nzov

Sudcovia a sudkyne majú možnosť začať podávať svoje majetkové priznania už tieto dni

Povinnosť deklarovať svoje majetkové pomery za predchádzajúci rok má každý sudca a každá sudkyňa, ktorí v roku 2022 vykonávali funkciu sudcu. V lis…

25.01.2023
nzov

Monitoring médií z oblasti justície

Z dôvodu zvýšeného záujmu sudkýň a sudcov o zasielanie Prehľadu vybraných správ, dokumentov a informácií z oblasti justície si Vás dovoľujeme upozo…

25.01.2023