Vyhlásenie voľby prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

01.12.2021

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Miloš Kolek, vyhlásil dňa 1. decembra 2021 podľa § 27a ods. 3 v spojení s § 27fb ods. 3 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o súdnej rade“), na základe poverenia predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky zo dňa 15. novembra 2021 pod číslom SR 672/2021-3507, voľbu prísediacich sudkýň/prísediacich sudcov disciplinárnych senátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční dňa 20. januára 2022 od 9.00 hod. v sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.

Oprávnení navrhovatelia podľa §27fb ods. 1 zákona o súdnej rade môžu predkladať návrhy kandidátov v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhlásení volieb.

Príloha: Vyhlásenie voľby pdf -145 kB

nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022