Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v jednotlivých obvodoch krajských súdov

Publikované
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 17. augusta 2023 podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v jednotlivých obvodoch krajských súdov na 23. októbra 2023 o 9.00 hod.


Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 18. septembra 2023 vrátane.
 

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v jednotlivých obvodoch  krajských súdov pdf - 260kB


 

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}