Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

28.11.2021
Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021 o 12:00 hodine. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a nariadenia lockdownu sa voľba vykoná  dištančnou formou. Kancelária súdnej rady zabezpečila online prenos na svojom webovom sídle. Predsedom hlavnej volebnej komisie je Pavol Tomáš, ktorý v rámci videokonferencie  vyhlási výsledok volieb.
 
Oprávnení navrhovatelia predložili predsedovi súdnej rady dva návrhy na nového člena/novú členku súdnej rady.   Na  Gabrielu Dúbravkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina a na Jána Gandžalu, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici.  Volebný akt  sa vykoná na zhromaždeniach sudcov v stredoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline.
 
Predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlásil voľbu jednej členky/ jedného člena súdnej rady sudkyňami a sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode  30. septembra 2021 potom, čo sa funkcie členky súdnej rady vzdala Lenka Praženková.
nzov

Informácia o 1. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 13. januára  2022  sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej r…

13.01.2022
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

13.01.2022
nzov

2. Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční v dňoch 20. a 21. januára 2022 …

12.01.2022