Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

28.11.2021
Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021 o 12:00 hodine. Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a nariadenia lockdownu sa voľba vykoná  dištančnou formou. Kancelária súdnej rady zabezpečila online prenos na svojom webovom sídle. Predsedom hlavnej volebnej komisie je Pavol Tomáš, ktorý v rámci videokonferencie  vyhlási výsledok volieb.
 
Oprávnení navrhovatelia predložili predsedovi súdnej rady dva návrhy na nového člena/novú členku súdnej rady.   Na  Gabrielu Dúbravkovú, sudkyňu Okresného súdu Žilina a na Jána Gandžalu, sudcu Krajského súdu v Banskej Bystrici.  Volebný akt  sa vykoná na zhromaždeniach sudcov v stredoslovenskom volebnom obvode, ktorý tvoria obvody Krajského súdu v Banskej Bystrici a Krajského súdu v Žiline.
 
Predseda súdnej rady Ján Mazák vyhlásil voľbu jednej členky/ jedného člena súdnej rady sudkyňami a sudcami v stredoslovenskom volebnom obvode  30. septembra 2021 potom, čo sa funkcie členky súdnej rady vzdala Lenka Praženková.
nzov

Súdnu radu čakajú voľby kandidátov na sudcov do európskych štruktúr

V pondelok 22. augusta tohto roka sa v sídle súdnej rady rozhodne o tom, kto sa stane kandidátom na funkcie sudcov pôsobiacich na významných európs…

15.08.2022
nzov

Vlastnosti dobrého sudcu: Odvaha, zdržanlivosť, zrozumiteľnosť a iné

V procese úvah o novom etickom kódexe pre sudkyne a sudcov Slovenskej republiky ako člen stálej etickej komisie som si prečítal článok Jany Stehlík…

12.08.2022
nzov

11. a 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať 17. augusta 2022 so začiat…

09.08.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň ich k…

01.08.2022