Vyhlásenie výsledkov voľby člena Súdnej rady Slovenskej republiky

07.09.2021
Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční online formou 8. septembra 2021 o 12:00. K dištančnému spôsobu sa pristúpilo v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie. Okrem jediného kandidáta na funkciu člena súdnej rady, Ľuboša Kunaya, sa videokonferencie zúčastnia členovia hlavnej volebnej komisie na čele s jej predsedom Pavlom Tomášom. Dištančného vyhlásenia výsledkov sa zároveň zúčastní aj ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať svoje návrhy na kandidátov do 2. augusta 2021 do 15:00. Hlavná volebná komisia ich následne preskúmala. Výsledkom je, že o funkciu člena súdnej rady voleného sudcami sa uchádza jeden kandidát. Ide o sudcu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, Ľuboša Kunaya. Navrhla ho Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach. Voľba člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode sa uskutoční 7. septembra 2021.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil ešte 8. júla tohto roku voľbu jednej členky alebo jedného člena súdnej rady sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode. Stalo sa tak po odchode Martina Michalanského, sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa koncom júna vzdal funkcie člena súdnej rady.
nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022