Vyhlásenie výsledkov voľby člena Súdnej rady Slovenskej republiky

07.09.2021
Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční online formou 8. septembra 2021 o 12:00. K dištančnému spôsobu sa pristúpilo v dôsledku pretrvávajúcej pandemickej situácie. Okrem jediného kandidáta na funkciu člena súdnej rady, Ľuboša Kunaya, sa videokonferencie zúčastnia členovia hlavnej volebnej komisie na čele s jej predsedom Pavlom Tomášom. Dištančného vyhlásenia výsledkov sa zároveň zúčastní aj ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predseda Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Oprávnení navrhovatelia mali možnosť predkladať svoje návrhy na kandidátov do 2. augusta 2021 do 15:00. Hlavná volebná komisia ich následne preskúmala. Výsledkom je, že o funkciu člena súdnej rady voleného sudcami sa uchádza jeden kandidát. Ide o sudcu občianskoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach, Ľuboša Kunaya. Navrhla ho Sudcovská rada Krajského súdu v Košiciach. Voľba člena Súdnej rady Slovenskej republiky voleného sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode sa uskutoční 7. septembra 2021.

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil ešte 8. júla tohto roku voľbu jednej členky alebo jedného člena súdnej rady sudcami vo východoslovenskom volebnom obvode. Stalo sa tak po odchode Martina Michalanského, sudcu Krajského súdu v Košiciach, ktorý sa koncom júna vzdal funkcie člena súdnej rady.
nzov

Súdnej rade Slovenskej republiky nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcov Všeobecného súdu Európskej únie

Ešte v júli tohto roku vyhlásil predseda Súdnej rady  Ján Mazák voľby na dodatočného sudcu a sudcu Všeobecného súdu Európskej únie. Oprávnení navrh…

16.09.2021
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 28. septembra 202…

14.09.2021
nzov

Lenka Praženková sa vzdala funkcie členky Súdnej rady Slovenskej republiky

JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka senátu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, dnes, t.j. 14. septembra 2021, doručila predsedovi Súdnej rady S…

14.09.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na funkciu odborného justičného stážistu pre vopred určený počet voľných miest stážistov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 10. septembra 2021, podľa § 149a ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediaci…

10.09.2021