Vyjadrenie predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky k programovým prioritám vlády Slovenskej republiky na roky 2016-2020

18.03.2016
  Predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky dáva ponuku predstaviteľom dotknutých politických strán, aby boli do procesu tvorby programového vyhlásenia vlády v časti súdnictva primeraným spôsobom zapojení aj zástupcovia Súdnej rady Slovenskej republiky, ako najvyššieho ústavného orgánu sudcovskej legitimity.
 
   Predstavitelia Súdnej rady Súdnej rady Slovenskej republiky považujú za správne, aby budúca vláda pri príprave jej programového vyhlásenia postupovala aj v oblasti súdnictva podobne, ako to súčasní aktéri politických diskusií avizovali napríklad v oblasti školstva, či v oblasti „rule of law“ – teda v úzkej súčinnosti s odborníkmi, ktorých sa zmeny týkajú.
 
   Súdna rada Slovenskej republiky v záujme zlepšovania fungovania justície a hľadania vhodných riešení v krátkom čase predloží aj vlastné koncepčné a legislatívne návrhy.
nzov

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky

Stanovisko predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky k rozhodnutiu Sudcovskej rady Špecializovaného trestného súdu nekonať vo veci sudcu Michala Tr…

11.08.2020
nzov

12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 12. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 24. augusta 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

07.08.2020
nzov

Vyhlásenie voľby podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 27. júla 2020 voľbu podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na 21. septemb…

27.07.2020
nzov

Voľba kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, dnes – t.j. 27.07 2020 vyhlásil voľbu na kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu Euró…

27.07.2020