Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Publikované
Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej predsedom Jánom Mazákom, dôležité stanovisko k finančnému zabezpečeniu sudcov v členských štátoch Európskej Únie. Toto stanovisko bolo prijaté ako reakcia na zhoršujúci sa stav finančného ohodnotenia sudcov v niekoľkých členských krajinách. Ako sa v stanovisku uvádza, adekvátne finančné ohodnotenie je rozhodujúce a priamo súvisí s nezávislosťou sudcov. Celé stanovisko si môžete prečítať v anglickej aj slovenskej mutácii. 

Stanovisko Výkonnej rady k finančnému zabezpečeniu vo vzťahu k sudcovskej nezávislosti pdf - 145kB

Statement by the Executive Board of the ENCJ on financial security in the context of Judicial independence pdf - 185kB

Ďalšie tlačové správy