Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

29.05.2023
Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej predsedom Jánom Mazákom, dôležité stanovisko k finančnému zabezpečeniu sudcov v členských štátoch Európskej Únie. Toto stanovisko bolo prijaté ako reakcia na zhoršujúci sa stav finančného ohodnotenia sudcov v niekoľkých členských krajinách. Ako sa v stanovisku uvádza, adekvátne finančné ohodnotenie je rozhodujúce a priamo súvisí s nezávislosťou sudcov. Celé stanovisko si môžete prečítať v anglickej aj slovenskej mutácii. 

Stanovisko Výkonnej rady k finančnému zabezpečeniu vo vzťahu k sudcovskej nezávislosti pdf - 145kB

Statement by the Executive Board of the ENCJ on financial security in the context of Judicial independence pdf - 185kB
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023
nzov

Súdna rada má za sebou druhý septembrový rokovací deň

Druhý deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky pokračovalo rokovanie v súlade so schváleným programom a súdna rada prijala hneď niekoľko …

20.09.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

14.09.2023