Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 27. apríla 2020

23.04.2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/3354/2020 zo dňa 20.4.2020, je nevyhnutné vylúčiť účasť verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 27. apríla 2020 a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Ide o jedno z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorých cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V záujme posilnenia transparentnosti bude mať verejnosť možnosť sledovať priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady SR prostredníctvom online videoprenosu na webovej stránke Súdnej rady SR a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR. Kompletný audiozáznam, ako aj zápisnica zo zasadnutia, budú štandardne zverejnené na webovej stránke Súdnej rady SR v zákonnej 24-hodinovej lehote.

nzov

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos 16. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnara…

14.10.2021
nzov

List predsedu Súdnej rady Poľskej republiky

Predseda Súdnej rady Poľskej republiky Pawel Styrna doručil 7. októbra 2021 predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky Jánovi Mazákovi list, ktoré…

08.10.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvodoch krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 7. októbra 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v…

07.10.2021
nzov

17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 17. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, ktoré sa bude konať 27. októbra 2021 …

06.10.2021