Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

20.03.2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo dňa 19.3.2020, je nevyhnutné vylúčiť účasť verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020 a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Ide o jedno z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorých cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V záujme posilnenia transparentnosti bude mať verejnosť možnosť sledovať priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady SR prostredníctvom online videoprenosu na webovej stránke Súdnej rady SR a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR. Kompletný audiozáznam, ako aj zápisnica zo zasadnutia, budú štandardne zverejnené na webovej stránke Súdnej rady SR v zákonnej 24-hodinovej lehote.

nzov

Súdna rada si zvolila svojho podpredsedu

Jedným z bodov programu septembrového zasadnutia bola aj voľba podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Toho si volia spomedzi seba členovia s…

22.09.2020
nzov

13. a 14 zasadnutie súdnej rady bude aj za účasti verejnosti

S ohľadom na blížiaci sa termín konania 13. a 14. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky a opatrenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slo…

17.09.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka k akcii Národnej kriminálnej agentúry PLEVEL

Dnes slovenské súdnictvo a celá verejnosť sú opäť svedkami zatýkania sudcov a advokátov.  Národná kriminálna agentúra (ďalej len „NAKA“) spustila a…

14.09.2020
nzov

14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 14. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 22. septembra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľs…

07.09.2020