Vylúčenie účasti verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020

20.03.2020

Kancelária Súdnej rady SR upozorňuje verejnosť a zástupcov médií, že na základe stanoviska Úradu verejného zdravotníctva SR, zn. OLP/2691/2020 zo dňa 19.3.2020, je nevyhnutné vylúčiť účasť verejnosti na zasadnutí Súdnej rady SR dňa 30. marca 2020 a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Ide o jedno z protiepidemických opatrení v sídle Súdnej rady SR, nariadených Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorých cieľom je znižovanie rizika ďalšieho šírenia ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky.

V záujme posilnenia transparentnosti bude mať verejnosť možnosť sledovať priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady SR prostredníctvom online videoprenosu na webovej stránke Súdnej rady SR a facebookovom profile predsedníčky Súdnej rady SR. Kompletný audiozáznam, ako aj zápisnica zo zasadnutia, budú štandardne zverejnené na webovej stránke Súdnej rady SR v zákonnej 24-hodinovej lehote.

nzov

Vyhlásenie Súdnej rady Slovenskej republiky o chorobnosti sudkýň a sudcov

(Uznesenie č. 256/2020 bolo prijaté 17 hlasmi za. Jedna členka súdnej rady nehlasovala)   Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna r…

14.10.2020
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky na 27. októbra 2020 o 09:00 hod., Miestodržiteľský…

12.10.2020
nzov

Vyhlásenie predsedu Špecializovaného trestného súdu Jána Hrubalu a predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Jána Mazáka, vo veci podania disciplinárneho návrhu na sudcu ŠTS Michala Trubana

Predseda Špecializovaného trestného súdu Ján Hrubala a predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák sa na dnešnom stretnutí dohodli na podan…

06.10.2020
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil hromadné výberové konanie

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 2. októbra 2020 hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest su…

02.10.2020