Výsledky volieb členov Súdnej rady Slovenskej republiky

volených sudcami

 konaných dňa 14. mája 2007 v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod.

V priamych a tajných voľbách kandidovalo 25 sudcov.


               Právo voliť členov Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1302 sudcov, a to z:    
 
okresných súdov
krajských súdov
vojenských súdov
Špeciálneho súdu
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

 
Hlasovacie lístky prevzalo 1174 sudcov.
Odovzdaných bolo 1173 hlasovacích lístkov.
Platných hlasovacích lístkov bolo 1172.
Neplatný hlasovací lístok bol 1.


Za členov Súdnej rady Slovenskej republiky boli sudcami zvolení:
            
   Meno, priezvisko
   miesto výkonu funkcie
 počet získaných hlasov
1.
JUDr. Juraj SOPOLIGA
Krajský súd v Košiciach
648
2.
JUDr. Igor BURGER
Krajský súd v Prešove
617
3.
JUDr. Jana BAJÁNKOVÁ
Najvyšší súd Slovenskej republiky
617
4.
JUDr. Gabriela ŠIMONOVÁ
Krajský súd v Bratislave
541
5.
JUDr. Ján BURIK
Krajský súd v Žiline
528
6.
JUDr. Ida HANZELOVÁ
Najvyšší súd Slovenskej republiky
521
7.
JUDr. Mária USAČEVOVÁ
Krajský súd v Trnave
501
8.
JUDr. Jozef JANÍK
Krajský súd v Trenčíne
473


Zvoleným sudcom budú odovzdané osvedčenia o zvolení za členov Súdnej rady Slovenskej republiky dňa 28. mája 2007 o 10:00 hod.
 
 
V Bratislave dňa 16. mája 2007


JUDr. Eva Hudobová
predsedníčka hlavnej volebnej komisie