Výsledky volieb jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky

voleného sudcami,

 ktoré sa konali 25. novembra 2014

V priamych a tajných voľbách kandidovali 4 sudcovia.


               Právo voliť člena Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1335 sudcov, a to z:    
 
okresných súdov,
krajských súdov,
Špecializovaného trestného súdu,
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.

 

Počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky: 1136 sudcov.
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1119 hlasovacích lístkov.
Počet platných hlasovacích lístkov: 1108 hlasovacích lístkov.
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 11 hlasovacích lístkov.

 


Za člena Súdnej rady Slovenskej republiky bol sudcami zvolený:
            
   Meno, priezvisko,
akademický titul

 
   miesto výkonu
funkcie sudcu
 počet získaných
hlasov
1.
Dušan Čimo, Mgr.
Krajský súd v Trnave
342


        Zvolenému členovi Súdnej rady Slovenskej republiky bude odovzdané osvedčenie o zvolení za člena Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
 
V Bratislave, 26. novembra 2014


JUDr. Pavol Tomáš
predseda Hlavnej volebnej komisie