Výsledky volieb ôsmich členov Súdnej rady sudcami

volených sudcami,
 ktoré sa konali 23. mája 2017

V priamych a tajných voľbách kandidovali 17 sudcovia.


               Právo voliť člena Súdnej rady Slovenskej republiky malo spolu 1360 sudcov, a to z:    
 
okresných súdov,
krajských súdov,
Špecializovaného trestného súdu,
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.
 

Počet sudcov, ktorí si prevzali hlasovacie lístky: 1195
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov: 1195
Počet platných hlasovacích lístkov: 1184
Počet neplatných hlasovacích lístkov: 11

 
 
Za členov Súdnej rady Slovenskej republiky boli sudcami zvolení:
 
   
Meno, priezvisko, akademický titul
 
Miesto výkonu funkcie sudcu
 
Počet získaných hlasov
1. Miloš Kolek, Mgr. Krajský súd v Prešove 677
2. Praženková Lenka, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 672
3. Zajacová Erika, JUDr. Krajský súd v Trenčíne 636
4. Michalanský Martin, JUDr. Krajský súd v Košiciach 616
5. Kosová Marcela, Mgr. Krajský súd v Bratislave 611
6. Burik Ján, JUDr. Krajský súd v Žiline 608
7. Pilek Pavol, JUDr. Krajský súd v Nitre 603
8. Hudák Daniel, JUDr. Najvyšší súd Slovenskej republiky 561
 
 

        Zvoleným členom Súdnej rady Slovenskej republiky bude odovzdané osvedčenie o zvolení za člena Súdnej rady Slovenskej republiky.
 
 
 V Bratislave, 24. mája 2017
 
 
JUDr. Pavol Tomáš
predseda hlavnej volebnej komisie