Zasadnutia súdnej rady v priamom prenose

12.05.2023

Zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutočňujú každý mesiac. Zo zákona sú verejné a tak každý, kto mal záujem o aktuálne dianie v Miestodržiteľskom paláci, zasadnutie mohol osobne navštíviť. Od mája však bude súdna rada opäť bližšie k ľuďom. Verejnosť bude môcť sledovať živé vysielanie zo zasadnutia súdnej rady. „Zabezpečenie priameho prenosu zo zasadnutí súdnej rady bolo zrealizované najmä na základe požiadavky niektorých členiek a členov súdnej rady. Požiadavka je v súlade s tým, že zasadnutia súdnej rady sú podľa zákona verejné a princíp verejnosti sa dá pozitívne podporiť aj streamovaním“, priblížil predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák. Ten vyhovel požiadavke a tak streamovanie bude spustené na najbližšom 5. zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky hneď prvý deň, 16. mája 2023 so začiatkom o 09:00hod.

Živý prenos bude vysielaný cez streamovací server, kde bude možné sledovať priamy prenos zo zasadnutia spolu so zobrazením jednotlivých výsledkov hlasovaní. Každé zasadnutie organizačne i technicky zabezpečuje Kancelária Súdnej rady SR, aj tentoraz sa jej zamestnanci budú starať o jeho plynulý priebeh. Na spustenie priameho prenosu bolo potrebné prepojenie interného hlasovacieho a konferenčného systému so streamovacím serverom, povolenie komunikácie a firewallov na strane súdnej rady ako aj nadrezortnej informačnej siete. „Nemení sa nič na forme, obsahu a vedení zasadnutí, len nás môže sledovať viacero očí v priamom obraze. Rovnako nepredpokladám nejaký špecifický vplyv na členky a členov súdnej rady. Azda budeme všetci pri formulovaní stanovísk, diskusných príspevkov a návrhov viac pozorní, uvážliví a dôsledne kompetentní. Nedá sa vylúčiť ani to, že zvýšená pozornosť verejnosti povedie k výrazne pokojnejšiemu a nekonfrontačnému priebehu, bez nervozity, zvyšovania hlasu a osobných poznámok“, uzavrel predseda súdnej rady Ján Mazák.

Verejnosť ako aj zástupcovia médií budú mať možnosť sledovať živé vysielanie na oficiálnom webovom sídle súdnej rady, kde bude už tradične do 24 hodín zverejnený aj zvukový záznam a zápisnica zo zasadnutia.

nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023