Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

04.06.2021

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky.

Na programe tohto zasadnutia bolo:

- rozhodovanie o prípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania;
- rozhodovanie o zaradení uchádzačov do tretieho kola výberového konania a
- žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania.

Súdna rada konajúca ako výberová komisia rozhodla o neprípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania, o nezaradení žiadneho uchádzača do tretieho kola tohto výberového konania a súčasne zrušila žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí, ktoré sa malo konať 16. a 17. júna 2021; súčasne boli zrušené aj zasadnutia výberovej komisie, ktoré sa mali konať v týchto dňoch.

Uznesenie VK 6/2021

Uznesenie VK 7/2021

Zápisnica

 
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021