Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie

04.06.2021

Súdna rada Slovenskej republiky zasadala 3. júna 2021 ako výberová komisia na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky.

Na programe tohto zasadnutia bolo:

- rozhodovanie o prípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania;
- rozhodovanie o zaradení uchádzačov do tretieho kola výberového konania a
- žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania.

Súdna rada konajúca ako výberová komisia rozhodla o neprípustnosti účasti uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole, v treťom kole výberového konania, o nezaradení žiadneho uchádzača do tretieho kola tohto výberového konania a súčasne zrušila žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí, ktoré sa malo konať 16. a 17. júna 2021; súčasne boli zrušené aj zasadnutia výberovej komisie, ktoré sa mali konať v týchto dňoch.

Uznesenie VK 6/2021

Uznesenie VK 7/2021

Zápisnica

 
nzov

Oznámenie o termíne a mieste konania ústnej časti hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Oznámenie miesta a času uskutočnenia ústnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave Ústna časť hromadného…

30.11.2022
nzov

Súdna rada zvolila troch kandidátov na európske súdy

Voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie ako aj voľby na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva vyhl…

15.11.2022
nzov

15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 15. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční: 15. novembra 2022 o 11.30 …

08.11.2022
nzov

Príhovor prezidenta ENCJ počas návštevy Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád v Budapešti

V októbri toho roka sa členovia Výkonnej rady ENCJ stretli v Budapešti. Cieľ návštevy bol zistiť  aktuálny stav právneho štátu v Maďarsku a predovš…

28.10.2022