Zborník vedeckých prednášok pri príležitosti 20. výročia vzniku Súdnej rady Slovenskej republiky

Publikované

Súdna rada Slovenskej republiky si 10. júna 2022 pripomenula 20. výročie svojej existencie. Pri tejto príležitosti sa uskutočnilo vedecké podujatie, na ktorom vystúpili so svojimi hodnotnými príspevkami viaceré významné osobnosti právnej vedy a praxe z Českej republiky a Slovenskej republiky.  

Prednášky boli zamerané predovšetkým na otázky postavenia Súdnej rady Slovenskej republiky, modely správy justície, správne súdnictvo ako aj sudcovskú etiku.

Súbor týchto prednášok predkladáme širokej aj odbornej verejnosti v recenzovanom zborníku.

Odkaz na zverejnený zborník, je dostupný na uvedenom odkaze:
www.sudnarada.gov.sk/zbornik-prispevkov
 


Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}