Zmena termínu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

11.04.2022
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, zmenil termín 7. zasadnutia súdnej rady. Z pôvodného termínu, ktorý bol zvolaný na 13.04.2022 sa zasadnutie presúva na termín 28.04.2022 so začiatkom o 09:00 hod.
 
Dôvodom je krátkodobá hospitalizácia predsedu súdnej rady a zároveň ospravedlnená neúčasť najstaršej členky súdnej rady, Evy Mišíkovej.
 
Návrh programu 7. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa bude konať v novom termíne, zostáva nezmenený.
nzov

Voľba jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky sudkyňami/sudcami v západoslovenskom volebnom obvode

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky vyhlásil dňa 22. marca 2023 podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 17 ods. …

22.03.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

22.03.2023
nzov

Členka a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky na Okrúhlom stole o posudzovaní integrity a etických štandardov pri výbere sudcov a sudkýň. Filozofická fakulta UK Bratislava, 21.marec 2023

Na pozvanie Projektového tímu Katedry politológie na Filozofickej fakulte UK v Bratislave sa členka súdnej rady Lucia Berdisová, člen súdnej rady A…

21.03.2023
nzov

Odlišné stanovisko Lucie Berdisovej členky Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu č. 63/2023 zo 16. februára 2023

Stanovisko členky Súdnej rady Slovenskej republiky, vznesené k bodu programu „Trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zákona a súvisiacic…

20.03.2023