Zmena termínu zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia – verejné hlasovanie

30.04.2021

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zmenil termín zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky konajúcej ako výberová komisia pôvodne stanovený na 19. mája 2021 o 10.00 hodine, predmetom ktorého bude verejné hlasovanie o uchádzačkách a uchádzačoch o funkciu sudkyne/sudcu na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky tak, že zasadnutie s týmto programom sa uskutoční 13. mája 2021 o 10.00 hod.

Verejné vypočutie uchádzačiek a uchádzačov sa uskutoční v dňoch 11. a 12. mája 2021 so začiatkom o 9.00 hod.

nzov

Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady dňa 7. mája 2021 zmenil vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom…

07.05.2021
nzov

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

Oznámenie o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave 

03.05.2021
nzov

Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – druhé kolo výberového konania

Dňa 29.4.2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí druhého kola výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správn…

29.04.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

26.04.2021