Žrebovanie poradia uchádzačov o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

16.03.2021

Na dnešnom zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky bol jeden z prerokovaných bodov aj Návrh záverov o spôsobe vykonania výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Súdna rada ako výberová komisia je povinná vykonať verejné vypočutie na nediskriminačnom, objektívnom a spravodlivom  základe. Na tomto princípe sa zakladá aj spôsob, akým sa členovia súdnej rady rozhodli stanoviť poradie blížiaceho sa vypočúvania jednotlivých uchádzačov. Ten vznikne na základe verejného žrebovania, ktoré sa uskutoční už tento piatok o 11:00. V záujme zachovania transparentnosti, bude môcť každý kto má záujem, celý priebeh žrebovania sledovať naživo prostredníctvom online streemovania na oficiálnej webovej stránke súdnej rady.

Priamy prenos je možné sledovať na uvedenom odkaze:
https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

Zápisnica zo žrebovania poradia uchádzačov vo výberovom konaní na sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pdf

Uznesenie k posúdeniu splnenia predpokladov na zaradenie do výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf

Uznesenie VK 2/2021 k výberovému konaniu na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf

 
nzov

Súdna rada v kompletnej zostave

Koncom minulého roka sa vzdal členstva v súdnej rade Juraj Kliment.  Zostalo jedno voľné miesto, ktoré obsadzuje  vláda Slovenskej republiky.  Súdn…

16.04.2021
nzov

Zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší správny súd Slovenskej republiky – verejné hlasovanie v druhom kole výberového konania

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie pre výber kandidátov na Najvyšší…

16.04.2021
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a…

16.04.2021
nzov

Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák zmenil vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvy…

16.04.2021