Žrebovanie poradia uchádzačov  o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – tretie kolo výberového konania

09.06.2021
Dňa 9. júna 2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Záznam je dostupný na adrese:  https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

Verejné vypočutie uchádzačov  v treťom  kole výberového konania sa uskutoční v dňoch 16. a 17. júna 2021 so začiatkom o 9.00 hod. Uchádzači budú osobne prítomní.

Verejné hlasovanie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania sa uskutoční dňa 18. júna 2021 o 10.00 hod.

Zápisnica pdf - 324kB
nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kol…

11.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021