Žrebovanie poradia uchádzačov  o kandidatúru na sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky – tretie kolo výberového konania

09.06.2021
Dňa 9. júna 2021 sa uskutočnilo žrebovanie poradia uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania na funkciu sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Záznam je dostupný na adrese:  https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

Verejné vypočutie uchádzačov  v treťom  kole výberového konania sa uskutoční v dňoch 16. a 17. júna 2021 so začiatkom o 9.00 hod. Uchádzači budú osobne prítomní.

Verejné hlasovanie Súdnej rady Slovenskej republiky ako výberovej komisie k úspešnosti uchádzačov vo verejnom vypočutí v treťom kole výberového konania sa uskutoční dňa 18. júna 2021 o 10.00 hod.

Zápisnica pdf - 324kB
nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021