Faktúry

Dátum doručenia Predmet fakturácie Dodávateľ
06.07.2015 nákup PHL - pohonných látok Slovnaft, a. s.
06.07.2015 náhrada cestovných nákladov Okresný súd Spišská Nová Ves
06.07.2015 poskytnuté služby - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práce Majger Slovakia, s. r. o.
06.07.2015 mesačný servis JKC, s. r. o.
03.07.2015 výdavky na upratovanie kancelárskych priestorov Najvyšší súd Slovenskej republiky
02.07.2015 služby webhostingu Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
02.07.2015 monitoring médií Storin plus. s. r. o.
29.06.2015 vyúčtovanie zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
29.06.2015 náhrada cestovných nákladov člen Súdnej rady Slovenskej republiky
25.06.2015 úhrada výdavkov za lektorské služby a tlmočenie Justičná akadémia Slovenskej republiky
24.06.2015 Ideová štúdia interiéru KOSI, s.r.o.
23.06.2015 zákonne poistenie na zahraničnú pracovnú cestu Union poisťovňa, a. s.
22.06.2015 faktúra za služby Orange Orange Slovensko, a. s.
18.06.2015 mesačná úhrada časti nákladov vynaložených na prevádzku priestorov v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
18.06.2015 nákup PHL - pohonných látok Slovnaft, a. s.
18.06.2015 náhrada cestovných nákladov Krajský súd Nitra
12.06.2015 náhrada cestovných nákladov JUDr. Straka
12.06.2015 ubytovanie člena Súdnej rady SR JUDr. Ján Klučka
11.06.2015 náhrada cestovných nákladov Krajský súd Nitra
11.06.2015 náhrada cestovných nákladov Krajský súd Nitra
08.06.2015 ubytovanie hotel - ZPC Hague Hiltom the Hague
05.06.2015 náhrada cestovných nákladov Okresný súd SNV
05.06.2015 mesačný servis JKC, s. r. o.
05.06.2015 služby- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Majger Slovakia, s. r. o.
04.06.2015 nákup PHL (pohonných látok) Slovnaft, a. s.
03.06.2015 náhrada cestovných nákladov JUDr. Bystrianská
03.06.2015 mesačná úhrada časti nákladov vynaložených na prevádzku priestorov v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky MS SR
02.06.2015 potraviny na zasadnutie Súdnej rady SR František Pánik - Parest,
02.06.2015 potraviny na zasadnutie Súdnej rady SR František Pánik - Parest
01.06.2015 poistenie ZPC (zahraničná pracovná cesta) Union poisťovňa, a. s.
01.06.2015 monitoring médií Storin, plus. s. r. o.
29.05.2015 predplatné odbornej publikácie Poradca podnikateľa Poradca podnikateľa, spol. s. r. o.
27.05.2015 inzercia Perex, a. s.
22.05.2015 nákup stravných lístkov Le Cheque Dejenuer, s. r. o.
21.05.2015 náhrada cestovných nákladov Okresný súd Spišská Nová Ves
19.05.2015 mesačná úhrada časti nákladov vynaložených na prevádzku priestorov v budove Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
18.05.2015 faktúra za služby Orange Orange Slovensko a. s.,
18.05.2015 školenie- o cestovných náhradách Agentúra Tempo
13.05.2015 služby- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Majger Slovakia, s. r. o.
11.05.2015 náhrada cestovných nákladov Okresný súd Košice
« 1 2 3 4 5 6 7 »