Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky mieni presadzovať stabilizáciu ľudských zdrojov

22.05.2023
Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Jana Dubovcová sa po 24 hodinách  od vymenovania do funkcie zúčastnila 5. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky,  na ktorom bol v programe zaradený aj materiál od bývalého ministra Viliama Karasa o ľudských zdrojoch v súdnictve.  Nová ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky považuje ľudské zdroje a ich stabilizáciu v justícii za jedno zo základných východísk skvalitnenia výkonu súdnej moci. K predloženému materiálu sa preto prihlásila,  avšak  zároveň  upozornila na to, že pri súčasnej nutnosti šetrenia rozpočtových prostriedkov bude zložité dosahovať tento strategický cieľ. Súdna rada Slovenskej republiky vzala predložený materiál, ako aj vyjadrenie ministerky Jany Dubovcovej na vedomie.  
 
Príloha:

List bývalého ministra Viliama Karasa, číslo 09591/2023/130, zo dňa 12. mája 2023 pdf - 245kB

Materiál od bývalého ministra spravodlivosti „Ľudské zdroje v rezorte spravodlivosti – stav a perspektívy“ pdf - 259kB

 
nzov

Výkonná rada Európskej siete súdnych rád prijala stanovisko k finančnému ohodnoteniu sudcov

Dňa 25. mája 2023 prijali členovia Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád, ktorej členom je aj Súdna rada Slovenskej republiky zastúpená jej pre…

29.05.2023
nzov

Ústavný súd nepozastavil účinnosť zákona č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov

Ústavný súd Slovenskej republiky  vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 18/2022 o návrhu skupiny 30 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa…

28.05.2023
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

25.05.2023
nzov

Do súdnej rady vstupuje Peter Šamko

Súdna rada Slovenskej republiky je ako významný orgán sudcovskej legitimity dnešným dňom posilnená o ďalšieho člena z radov sudcov. Dňa 27. júna to…

24.05.2023