Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky mieni presadzovať stabilizáciu ľudských zdrojov

22.05.2023
Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Jana Dubovcová sa po 24 hodinách  od vymenovania do funkcie zúčastnila 5. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky,  na ktorom bol v programe zaradený aj materiál od bývalého ministra Viliama Karasa o ľudských zdrojoch v súdnictve.  Nová ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky považuje ľudské zdroje a ich stabilizáciu v justícii za jedno zo základných východísk skvalitnenia výkonu súdnej moci. K predloženému materiálu sa preto prihlásila,  avšak  zároveň  upozornila na to, že pri súčasnej nutnosti šetrenia rozpočtových prostriedkov bude zložité dosahovať tento strategický cieľ. Súdna rada Slovenskej republiky vzala predložený materiál, ako aj vyjadrenie ministerky Jany Dubovcovej na vedomie.  
 
Príloha:

List bývalého ministra Viliama Karasa, číslo 09591/2023/130, zo dňa 12. mája 2023 pdf - 245kB

Materiál od bývalého ministra spravodlivosti „Ľudské zdroje v rezorte spravodlivosti – stav a perspektívy“ pdf - 259kB

 
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

29.09.2023
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vyhlásil 25. septembra 2023 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediac…

25.09.2023
nzov

Súdna rada dnešným dňom ukončila svoje 9. zasadnutie

Tretí rokovací deň 9. zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky odštartoval rozhodovaním súdnej rady o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti, ako…

21.09.2023
nzov

Súdna rada zvolila kandidátov na najvýznamnejšie európske súdy

Na pôde Súdnej rady Slovenskej republiky sa v týchto dňoch konalo trojdňové zasadnutie, ktorého súčasťou boli aj voľby kandidátov na sudcov a sudky…

21.09.2023