Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky podal na Ústavný súd Slovenskej republiky návrh na konanie o súlade právnych predpisov

Publikované
Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky v súlade s jeho oprávnením podľa článku 125 ods. 1 písm. a) v spojení s článkom  141a ods. 9 Ústavy Slovenskej republiky 3. februára 2023 podal na Ústavný súd Slovenskej republiky  návrh na konanie o súlade § 22a ods. 2 v časti ...predsedu súdnej rady alebo... zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov s článkami  1 ods. 1,  2 ods. 2  a  141a ods. 2 a 7 Ústavy Slovenskej republiky. 

Príloha: 
Návrh na konanie o súlade právnych predpisov pdf - 145kB

Ďalšie tlačové správy

{{!-- Filetypes --}}