Stanovisko troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021 z 3.6.2021

11.06.2021

Súdna rada Slovenskej republiky ako výberová komisia prijala na zasadnutí dňa 3. júna 2021 uznesenie č. VK 6/2021, ktorým rozhodla, že v treťom kole výberového konania na miesto sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky nepripúšťa účasť uchádzačov, ktorí neuspeli vo verejnom vypočutí v prvom kole tohto výberového konania.

Člen Súdnej rady Slovenskej republiky Lajos Mészáros doručil Stanovisko k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. VK 6/2021, ku ktorému sa pripojili aj členovia Súdnej rady Slovenskej republiky Andrej Majerník a Pavol Žilinčík.

Príloha:

Uznesenie VK 6/2021 pdf - 144kB

Stanovisko členov Súdnej rady Slovenskej republiky Lajosa Mészárosa, Andreja Majerníka a Pavla Žilinčíka pdf - 454kB

nzov

Verejné hlasovanie Súdnej rady vo verejnom vypočutí tretieho kola výberového konania

Súdna rada Slovenskej republiky konajúca ako výberová komisia podľa  § 151zf ods. 2 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskor…

18.06.2021
nzov

Priamy prenos z online stretnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021

Priamy prenos zo zasadnutí Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021, verejného vypočutia uchádzačiek a uchádzačov v tretom kole výberového kona…

15.06.2021
nzov

Komentár k Bangalórskym zásadám správania sa sudcov po SLOVENSKY

Súdna rada Slovenskej republiky intenzívne pracuje na vytvorení kódexu etických pravidiel, uplatniteľných  pre súdnictvo v Slovenskej republike. In…

11.06.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

11.06.2021