Výberové konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pdf - 112kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave pdf - 2MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov pre občianskoprávne kolégium na Najvyššom súde SR  pdf - 406kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave pdf - 2MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 11 miest sudcov pre Správny súd v Bratislave pdf - 743 kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislavepdf - 2MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Správnom súde v Košiciachpdf - 3,67MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystricipdf - 369kB
- Oznámenie: Ústna časť výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 1SprO/1787/2023 sa bude konať dňa 7. februára 2024 (streda) so začiatkom o 10.00 h na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.   

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinkupdf - 4,70MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium na Najvyššom súde SRpdf - 412kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach pdf - 4560kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach pdf - 4370kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov na Správnom súde v Banskej Bystrici pdf - 1208kB
-Oznámenie: Ústna časť výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov na Správnom súde v Banskej Bystrici sa bude konať dňa 22. januára 2024 so začiatkom o 13.00 hod. na Správnom súde v Banskej Bystrici, Robotnícka 6, Banská Bystrica, prednášková sála č. 1. 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 14 voľných miest sudcov pre Správny súd v Bratislave pdf - 632kB

Vyhlásenie nového výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici, č. 1SprO/1438/2023. pdf - 368kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky pdf - 142kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici pdf - 277kB
-Oznam o zrušení výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici, č. 1SprO/1196/2023 pdf - 24kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystricipdf - 413kB
-Oznámenie: Ústna časť výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcov na Správnom súde v Banskej Bystrici sa bude konať dňa 29. septembra 2023 so začiatkom o 9.00 hod. na Správnom súde v Banskej Bystrici, Robotnícka 6, Banská Bystrica, prednášková sála č. 1.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici pdf - 355kB
-Oznámenie: Ústna časť výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Banskej Bystrici č. 1SprO/1026/2023 sa bude konať dňa 2. októbra 2023 (pondelok) so začiatkom o 9.00 h na Krajskom súde v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici pdf - 355kB
Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici pdf - 17kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre Správny súd v Košiciach pdf - 4,23MB
- Oznámenie: Ústna časť výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov na Správnom súde v Košiciach, pod č. 1SprO/51/2023, sa uskutoční dňa 24. augusta 2023 so začiatkom o 12.00 hod., č. dv. 414, IV. poschodie, v sídle Krajského súdu v Košiciach.

 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Žiline pdf-2,53MB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystrici pdf- 110kB

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 21 voľných miest sudcov pre Správny súd v Bratislave 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici
- Oznámenie: ústna časť výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pre obchodnoprávne kolégium , č. 1SprO/519/2022, sa bude konať dňa 8. júna 2023 (štvrtok) so začiatkom o 9.30 h, na krajskom súde, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204.

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde, pracovisko Banská Bystrica

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystrici
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov na Správnom súde v Banskej Bystrici – Krajský súd v Banskej Bystrici, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204, dňa 3. apríla 2023 so začiatkom o 10.00 hod. 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcov pre Správny súd v Bratislave 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici
- Oznámenie o zmene termínu výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pre obchodnoprávne kolégium , č. 1SprO/1401/2022, sa bude konať dňa 17. marca 2023 (piatok) so začiatkom o 9.30 h, na krajskom súde, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Krajskom súde v Banskej Bystrici, pre trestnoprávne kolégium , č. 1SprO/1403/2022, sa bude konať dňa 17. marca 2023 (piatok) so začiatkom o 10.15 h, na krajskom súde, Skuteckého 7, Banská Bystrica, zasadacia miestnosť č. 204

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici
- Oznámenie o zrušení výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcov pre Správny súd v Košiciach
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcov pre Správny súd v Košiciach - Krajský súd v Košiciach, č. dv. 414, IV. poschodie, dňa 23. februára 2023 o 13.00 hod.

Zrušenie termínu výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Zrušenie termínu výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre občianskoprávne  kolégium na Krajskom súde v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 6 voľných miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov pre Správny súd v Košiciach
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov pre Správny súd v Košiciach - Krajský súd v Košiciach,  dňa 13. januára 2023 o 9.00 hod.


Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 14 voľných miest sudcov pre Správny súd v Bratislave
- Oznámenie o zmene termínu výberového konania na obsadenie 14 miest sudcov Správneho súdu v Bratislave 
- Oznámenie o zmene miesta uskutočnenia výberového konania na obsadenie 14 miest sudcov Správneho súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Žiline so špecializáciou sudcu na rodinnoprávnu agendu

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystrici
- Oznam o zmene termínu výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystrici
- Oznámenie o mieste a termíne ústnej časti výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov pre Správny súd v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
- Oznámenie o určení nového termínu výberového konania na obsadenie 5 voľných miest sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Výberové konanie na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Trnave so špecializáciou sudcu na rodinnoprávnu agendu

Zrušenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach

Zrušenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre občianskoprávne a obchodnoprávne/občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach

Zrušenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 (dvoch) voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre občianskoprávne a obchodnoprávne/občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 (štyroch) miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre občianskoprávne/obchodnoprávne kolégium a 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre obchodno-správne kolégium na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Trenčíne

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium na Krajskom súde v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 (jedného) voľného miesta sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre správne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium, Spr č.: 1634/2021

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 (dvoch) voľných miest sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
- Určenie termínu a zmena miesta konania výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 6 (šiestich) miest predsedu senátu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium, Spr č.: 1395/2021

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Zápisnica z výberového konania (prvé, druhé a tretie kolo) na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Uznesenia výberovej komisie
I. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
II. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
III. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 (troch) voľných miest sudcov na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnprávne/občianskoprávne kolégium a jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Krajského súdu v Trnave pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na miesta sudcov pre správne kolégium Krajského súd v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
- Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov Krajského súdu v Prešove
- Oznámenie o zmene a doplnení obsahu náležitostí vyhláseného výberového konania a o predĺžení lehoty na podanie žiadosti do výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov na NS SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
* Zmena a doplnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
Oznámenia o zmene počtu obsadzovaných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Zrušenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta sudcu Krajského súdu v Prešove
- Oznámenie o náhradnom termíne výberového konania

Zrušenie výberového konania na obsadenie štyroch miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 5 voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o zmene termínu uskutočnenia výberového konania!
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (občianskoprávne kolégium KS KE)


Vyhlásenie výberového konania na 3 voľné miesta sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o zmene termínu uskutočnenia výberového konania!
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (obchodnoprávne kolégium KS KE)


Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (trestnoprávne kolégium KS KE)

Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Zrušenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium, č. Spr 72/2020, ktoré sa malo konať v pôvodnom termíne 16.-18.03.2020

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na KS v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásené výberové konanie na miesta sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium (správny úsek) na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave 

Vyhlásenia výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre obchodnoprávne kolégium
*** oznam o zmene miesta uskutočnia výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium, č. Spr 534/2018, ktoré sa uskutoční 09.-11.10.2018 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu na Krajskom súde v Banskej Bystrici pre obchodnoprávne kolégiu

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  pre trestnoprávne kolégium

{{!-- Filetypes --}}