Výberové konania


Zrušenie výberového konania na obsadenie štyroch miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 5 voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na 3 voľné miesta sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Zrušenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium, č. Spr 72/2020, ktoré sa malo konať v pôvodnom termíne 16.-18.03.2020

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na KS v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásené výberové konanie na miesta sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium (správny úsek) na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave 

Vyhlásenia výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre obchodnoprávne kolégium
*** oznam o zmene miesta uskutočnia výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium, č. Spr 534/2018, ktoré sa uskutoční 09.-11.10.2018 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu na Krajskom súde v Banskej Bystrici pre obchodnoprávne kolégiu

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  pre trestnoprávne kolégium