Výberové konania


Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium, Spr č.: 1395/2021

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie tretieho kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Zmena vyhlásenia 3. kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
Zápisnica z výberového konania (prvé, druhé a tretie kolo) na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
I. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
II. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky
III. kolo výberu kandidátov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky


Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 3 (troch) voľných miest sudcov na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnprávne/občianskoprávne kolégium a jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu Krajského súdu v Trnave pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na miesta sudcov pre správne kolégium Krajského súd v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
- Zmena vyhlásenia druhého kola výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 miest sudcov Krajského súdu v Prešove
- Oznámenie o zmene a doplnení obsahu náležitostí vyhláseného výberového konania a o predĺžení lehoty na podanie žiadosti do výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcu NS SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 8 voľných miest sudcov na NS SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky
* Zmena a doplnenie vyhlásenia výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
Oznámenia o zmene počtu obsadzovaných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave
- Oznámenie o upresnení vyhlásenia výberového konania

Zrušenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie miesta sudcu Krajského súdu v Prešove
- Oznámenie o náhradnom termíne výberového konania

Zrušenie výberového konania na obsadenie štyroch miest sudcov Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 5 voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o zmene termínu uskutočnenia výberového konania!
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (občianskoprávne kolégium KS KE)


Vyhlásenie výberového konania na 3 voľné miesta sudcov pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o zmene termínu uskutočnenia výberového konania!
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (obchodnoprávne kolégium KS KE)


Vyhlásenie výberového konania na 2 voľné miesta sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Košiciach
- Oznámenie o náhradnom termíne uskutočnenia výberového konania (trestnoprávne kolégium KS KE)

Vyhlásenie výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu Krajského súdu v Nitre

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 4 voľných miest sudcu Najvyššieho súdu SR pre občianskoprávne kolégium

Zrušenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium, č. Spr 72/2020, ktoré sa malo konať v pôvodnom termíne 16.-18.03.2020

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na KS v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 2 voľných miest sudcov Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre správne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenia výberového konania na miesto sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium Krajského súdu v Nitre

Vyhlásené výberové konanie na miesta sudcov Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre trestnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre správne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na 1 voľné miesto sudcu trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Košiciach

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného miesta sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium (správny úsek) na Krajskom súde v Nitre

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre obchodnoprávne kolégium na Krajskom súde v Banskej Bystrici

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu Krajského súdu v Prešove

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie jedného voľného miesta sudcu pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Trnave

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie troch voľných miest sudcov pre občianskoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave 

Vyhlásenia výberového konania na obsadenie dvoch voľných miest sudcov pre trestnoprávne kolégium Krajského súdu v Bratislave

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pre obchodnoprávne kolégium
*** oznam o zmene miesta uskutočnia výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu SR pre obchodnoprávne kolégium, č. Spr 534/2018, ktoré sa uskutoční 09.-11.10.2018 

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 1 miesta sudcu na Krajskom súde v Banskej Bystrici pre obchodnoprávne kolégiu

Vyhlásenie výberového konania na 1 miesto sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  pre trestnoprávne kolégium