List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov

16.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vo svojom liste adresovanom prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov (CCJE), Nine Betetto, vyjadril svoj postoj voči stanovisku  prijatého CCJE k reforme slovenskej justície. Stanovisko bolo prijaté na základe žiadosti slovenského zástupcu v CCJE, Františka Moznera, nominovaného na tento post Súdnou radou Slovenskej republiky bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie so súdnou radou. Predseda súdnej rady vo svojom liste reaguje na nepresné a z časti skreslené fakty, ktoré sú súčasťou reformy justície a ktoré podľa pána Moznera ohrozujú nezávislosť a nestrannosť sudcov v Slovenskej republike. Stanovisko CCJE, ako aj list predsedu súdnej rady si môžete prečítať v anglickej a aj slovenskej jazykovej verzii tu: 

List Prezidentke CCJE pdf - 266 kB
Stanovisko CCJE Slovensko 2020 pdf - 250 kB

Letter to CCJE President pdf - 263 kB
Opinion CCJE Slovakia 2020 pdf - 121 kB

nzov

Vyhlásenie výsledkov voľby člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky

Vyhlásenie výsledkov voľby chýbajúceho člena alebo členky Súdnej rady Slovenskej republiky sa uskutoční v posledný novembrový deň, t.j. 30.11. 2021…

28.11.2021
nzov

Hromadné výberové konanie vyhlásené na 6. decembra 2021 a voľby jednej členky/jedného člena Súdnej rady Slovenskej republiky – núdzový stav a vyhlásený lockdown

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, so zreteľom na vyhlásený núdzový stav v Slovenskej republike a s poukazom na uznesenie vlády Sl…

25.11.2021
nzov

Oznam pre verejnosť - Podateľňa

Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky oznamuje, že v záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude podateľňa Kancelárie Súdne…

25.11.2021
nzov

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky

Priamy prenos zo zasadnutia Súdnej rady Slovenskej republiky je možné sledovať na uvedenom odkaze: https://www.facebook.com/sudnarada.sk/

25.11.2021