List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov

16.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vo svojom liste adresovanom prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov (CCJE), Nine Betetto, vyjadril svoj postoj voči stanovisku  prijatého CCJE k reforme slovenskej justície. Stanovisko bolo prijaté na základe žiadosti slovenského zástupcu v CCJE, Františka Moznera, nominovaného na tento post Súdnou radou Slovenskej republiky bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie so súdnou radou. Predseda súdnej rady vo svojom liste reaguje na nepresné a z časti skreslené fakty, ktoré sú súčasťou reformy justície a ktoré podľa pána Moznera ohrozujú nezávislosť a nestrannosť sudcov v Slovenskej republike. Stanovisko CCJE, ako aj list predsedu súdnej rady si môžete prečítať v anglickej a aj slovenskej jazykovej verzii tu: 

List Prezidentke CCJE pdf - 266 kB
Stanovisko CCJE Slovensko 2020 pdf - 250 kB

Letter to CCJE President pdf - 263 kB
Opinion CCJE Slovakia 2020 pdf - 121 kB

nzov

Informácia o 6. pracovnom stretnutí členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022

Dňa 11. mája 2022 sa členky a členovia Súdnej rady Slovenskej republiky podľa § 27i ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republ…

11.05.2022
nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných…

10.05.2022
nzov

Súdnej rade nedoručili žiaden návrh na kandidátov na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade Slovenskej republiky opäť nebol doručený do zákonom stanovenej lehoty žiaden návrh na kandidáta alebo kandidátku na obsadenie funkcie s…

29.04.2022
nzov

Komisár pre spravodlivosť navštívil sídlo Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák dnes privítal v sídle súdnej rady komisára pre spravodlivosť Didiera Reyndersa. Okrem predsedu …

29.04.2022