List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov

16.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vo svojom liste adresovanom prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov (CCJE), Nine Betetto, vyjadril svoj postoj voči stanovisku  prijatého CCJE k reforme slovenskej justície. Stanovisko bolo prijaté na základe žiadosti slovenského zástupcu v CCJE, Františka Moznera, nominovaného na tento post Súdnou radou Slovenskej republiky bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie so súdnou radou. Predseda súdnej rady vo svojom liste reaguje na nepresné a z časti skreslené fakty, ktoré sú súčasťou reformy justície a ktoré podľa pána Moznera ohrozujú nezávislosť a nestrannosť sudcov v Slovenskej republike. Stanovisko CCJE, ako aj list predsedu súdnej rady si môžete prečítať v anglickej a aj slovenskej jazykovej verzii tu: 

List Prezidentke CCJE pdf - 266 kB
Stanovisko CCJE Slovensko 2020 pdf - 250 kB

Letter to CCJE President pdf - 263 kB
Opinion CCJE Slovakia 2020 pdf - 121 kB

nzov

Predseda súdnej rady diskutoval s tzv. vymazanými rodičmi

Predseda Súdnej rady SR, Ján Mazák, sa dnes stretol s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s p…

28.01.2021
nzov

Názory, príspevky a vystúpenia v médiách členiek a členov Súdnej rady Slovenskej republiky

Súdna rada Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“) má podľa Ústavy Slovenskej republiky osemnásť členiek a členov. Pre legitimitu súdnej rady…

28.01.2021
nzov

Doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov

Súdna rada Slovenskej republiky vyhlásila doplňujúce voľby predsedov a členov disciplinárnych senátov. Lehota na predloženie kandidátov je stanoven…

27.01.2021
nzov

Vyhlásenie výberového konania na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 27. januára 2021 výberové konanie na obsadenie 29 voľných miest sudcov na Najvyššom sp…

27.01.2021