List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov

16.12.2020

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky, Ján Mazák, vo svojom liste adresovanom prezidentke Konzultatívnej rady európskych sudcov (CCJE), Nine Betetto, vyjadril svoj postoj voči stanovisku  prijatého CCJE k reforme slovenskej justície. Stanovisko bolo prijaté na základe žiadosti slovenského zástupcu v CCJE, Františka Moznera, nominovaného na tento post Súdnou radou Slovenskej republiky bez akejkoľvek predchádzajúcej diskusie so súdnou radou. Predseda súdnej rady vo svojom liste reaguje na nepresné a z časti skreslené fakty, ktoré sú súčasťou reformy justície a ktoré podľa pána Moznera ohrozujú nezávislosť a nestrannosť sudcov v Slovenskej republike. Stanovisko CCJE, ako aj list predsedu súdnej rady si môžete prečítať v anglickej a aj slovenskej jazykovej verzii tu: 

List Prezidentke CCJE pdf - 266 kB
Stanovisko CCJE Slovensko 2020 pdf - 250 kB

Letter to CCJE President pdf - 263 kB
Opinion CCJE Slovakia 2020 pdf - 121 kB

nzov

Predseda súdnej rady vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil voľbu na kandidátov na dvoch ad hoc sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Deň jej k…

27.09.2022
nzov

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov

           Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 22. septembra 2022 podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a…

22.09.2022
nzov

13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal 13. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutoční 20. septembra 2022 o 14.30 hod…

09.09.2022
nzov

Predseda súdnej rady opätovne vyhlásil voľby na kandidáta na sudcu Všeobecného súdu Európskej únie

Súdnej rade patrí právomoc predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných s…

05.09.2022