Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky


Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky z 30. apríla 2018 k interpretácii Zásad sudcovskej etiky podľa čl. V ods. 1 písm. a) Zásad sudcovskej etiky pdf - 223kB

Stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2017 - 2019

Stanovisko k nálezu Ústavného súdu SR č. 374/2015 Z. z 

Stanovisko k žiadosti Odborového zväzu justície Slovenskej republiky 

Stanovisko k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcov JUDr. Zuzany Ďurišovej a JUDr. Juraja Babjaka s členstvom v poradnom výbore prezidenta Slovenskej republiky pdf - 97kB

Stanovisko k iniciatíve prezidenta Slovenskej republiky vo veci možnej novely Ústavy Slovenskej republiky v časti týkajúcej sa funkcie sudcov po dovŕšení veku 65 rokov pdf - 97kB

Stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na roky 2016 - 2018 pdf - 104kB

Stanovisko k návrhom zákona č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf - 104kB

Stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva a kapitoly Najvyšší súd Slovenskej republiky na roky 2015 - 2017 pdf - 185kB

Stanovisko k posúdeniu kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pdf - 161kB

Stanovisko k listu podpredsedu vlády Slovenskej republiky a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí z 22. augusta 2014 pdf - 116kB

Stanovisko k návrhu rozpočtu súdov a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na rok 2015 pdf - 261kB

Stanovisko k posúdeniu kandidátov na predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pdf - 111kB

Stanovisko k zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu s postavením sudcu ako zástupcu v civilnom konaní pdf - 114kB

Stanovisko k „Správe o vnútornej revízii Okresného súdu Skalica“ pdf - 100kB

Stanovisko k rozpočtu súdnictva na roky 2014 - 2016 pdf - 116kB

Stanovisko k platovým pomerom sudcov pdf - 96kB

 Stanovisko k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov pdf - 113kB

 Stanovisko k posúdeniu návrhu kandidátov na podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z hľadiska náležitostí uvedených v Čl. 12 a 13 Rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky pdf - 110kB

 Stanovisko k legislatívnym iniciatívam smerujúcim k zrušeniu imunity sudcov pdf - 93kB

 Stanovisko k návrhu rozpočtu súdnictva na rok 2013pdf - 170kB

 Stanovisko k rozpočtu súdnictva na roky 2014 - 2016 pdf - 116kB

 Stanovisko k Uzneseniam Sudcovskej rady Krajského súdu v Trnave pdf - 710kB

 Stanovisko k diskriminačným žalobám pdf - 536kB

 Stanovisko k Výzve Združenia sudcov Slovenska pdf - 316kB

 stanovisko členky Súdnej rady SR, JUDr. Heleny Kožíkovej pdf - 179kB

 stanovisko k odvolávaniu predsedov súdov pdf - 190kB

 stanovisko k článku Košického Korzára: „Šéf súdu môže zostať vo vedení HC Košice“ pdf - 129kB

 stanovisko k JUDr. Štefanovi Michálikovi pdf- 176kB

 stanovisko k zníženiu platov sudcov ►

 stanovisko k "Návrhu limitov príjmov a výdavkov na roky 2011 - 2013" pdf- 70kB

 stanovisko k programovému vyhláseniu vlády SR pdf - 817kB

 stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pdf - 98kB

 stanovisko k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisovpdf - 98kB
 
{{!-- Filetypes --}}