Zápisnice a zvukové nahrávky z rokovaní za rok 2012

Zápisnice a zvukové nahrávky z rokovaní Súdnej rady Slovenskej republiky od III. volebného obdobia nájdete na internetovej stránke: www.zasadnutia.sudnarada.sk