Dokumenty

Deklarácie a rezolúcie ENCJ

Bratislavský manifest prijatý v Bratislave 7. júna 2019 pdf - 454kB

Lisabonská deklarácia - Smerom k pozitívnej zmene prijatá v Lisabone 1. júna 2018 pdf - 294kB

Parížska deklarácia k odolnej justícii prijatá na VZ ENCJ v Paríži 9. júna 2017 pdf - 214kB

Tlačová správa z mimoriadneho VZ, Haag, 8.decembra 2016 pdf - 144kB

Varšavská deklarácia o budúcnosti spravodlivosti v Európe prijatá na VZ 3. júna 2016 pdf - 174kB

Haagska deklaracia o podpore efektívnych súdnych systémov prijatá na Valnom zhromaždení ENCJ v Haagu, 3. – 5. júna 2015 pdf - 174kB
 

Rímska deklarácia ENCJ prijatá 13. júna 2014 na X. valnom zhromaždení ENCJ v Ríme pdf - 450kB
 

Správy z projektov ENCJ

Správa Projektu ENCJ o nezávislosti, zodpovednosti a kvality justície 2018 pdf - 401kB

Iné


Pracovný plán ENCJ na roky 2017-2018 pdf - 289kB

Správa o činnosti ENCJ 2016-2017 pdf - 327kB

Stanovisko ENCJ k situácii v Poľsku pdf - 287kB

Pracovný plán ENCJ 2016-2017 pdf - 277kB

Stretnutie Výkonnej rady ENCJ 8.februára 2016 pdf - 320kB

Tlačová správa z Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, 3. – 5. júna 2015, Haag pdf - 425kB

Výsledky testovacieho prieskumu projektového tímu Európskej siete súdnych rád v rámci projektu „Dôvera verejnosti“ pdf - 543kB

List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Lord Thomasovi pdf - 281kB

Stanovisko ENCJ k navrhovaným legislatívnym zmenám, september 2010 pdf - 360kB

Aide memoire prezidenta ENCJ Lorda Thomasa pdf - 358kB

List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Miguelovi Carmonovi pdf - 527kB

Stanovisko ENCJ k legislatívnym zmenám, október 2011 pdf - 304kB