Dokumenty


Deklarácie a rezolúcie ENCJ

Aténska deklarácia o justičnej solidarite prijatá VZ ENCJ dňa 3. júna 2022pdf - 547kB

Bratislavský manifest prijatý v Bratislave 7. júna 2019 pdf - 454kB

Lisabonská deklarácia - Smerom k pozitívnej zmene prijatá v Lisabone 1. júna 2018pdf - 294kB

Parížska deklarácia k odolnej justícii prijatá na VZ ENCJ v Paríži 9. júna 2017 pdf- 214kB

Tlačová správa z mimoriadneho VZ, Haag, 8.decembra 2016 pdf- 144kB

Varšavská deklarácia o budúcnosti spravodlivosti v Európe prijatá na VZ 3. júna 2016 pdf- 174kB

Haagska deklaracia o podpore efektívnych súdnych systémov prijatá na Valnom zhromaždení ENCJ v Haagu, 3. – 5. júna 2015 pdf- 174kB

Rímska deklarácia ENCJ prijatá 13. júna 2014 na X. valnom zhromaždení ENCJ v Ríme pdf - 450kB

Sofijská deklarácia o nezávislosti a zodpovednosti súdnictva prijatá 7. júna 2013 na Valnom zhromaždení Európskej siete súdnych rád v Sofii pdf - 561kB

Dublinská deklarácia ENCJ prijatá 11. mája 2012 na Valnom zhromaždení ENCJ v Dublinepdf - 229kB

Vilniuská deklarácia ENCJ prijatá 10. júna 2011 na Valnom zhromaždení ENCJ vo Vilniuse pdf- 433kB

Londýnska deklarácia o sudcovskej etike - Valné Zhromaždenie ENCJ na stretnutí v Londýne 2. - 4. jún 2010 pdf- 485kB

Bukureštská rezolúcuia ENCJ o transparentnosti a prístupe k spravodlivosti (2009) pdf- 366kB


Budapeštianska rezolúcia ENCJ - Samospráva súdnictva: Vyváženie nezávislosti a zodpovednosti (2008) pdf- 258kB


 

Správy z projektov ENCJ

Správa Projektu ENCJ o nezávislosti, zodpovednosti a kvality justície 2018 - 401kB


Správa z projektu Nezávislosť a zodpovednosť 2017 - Výsledky ENCJ Prieskumu sudcov o ich nezávislosti pdf- 2375kB

Záverečná správa Projekt Financovanie sudnictva 2015 - 2016pdf
- 310kB

Záverečná správa Projekt Minimálne súdne štandardy - Občianski zástupcovia v súdnych radách 2015-2016 pdf- 401kB

Záverečná správa Projekt Nezávislosť a zodpovednosť 2014-2015 pdf - 3242kB

Záverečná sráva Projekt Nezávislosť a zodpovednosť 2013-2014 pdf - 669kB

Zápis zo seminára o prieťahoch v súdnom konaní – Bukurešť, november 2015pdf  - 188kB


Regionálny seminár na tému „Prieťahy v súdnom konaní“, Bukurešť november 2015 pdf - 188kB

Záverečná správa projektu MInimálne štandardy IV. - Prideľovanie vecí 2013-2014
pdf - 730kB

Správa ENCJ – Sumarizácia pokynov, odporúčaní a štandardov 2013pdf - 505kB

Pracovná skupina Európskej siete súdnych rád - "Sudcovská etika" správa 2009-2010 pdf- 532kB

Záverečná správa projektového tímu ENCJ - Odporúčanie k súdnym radám, Rím 2011pdf - 776kB


 

Iné


Pracovný plán ENCJ na roky 2017-2018 pdf - 289kB

Správa o činnosti ENCJ 2016-2017pdf - 327kB

Stanovisko ENCJ k situácii v Poľsku pdf - 287kB

Pracovný plán ENCJ 2016-2017 pdf- 277kB

Stretnutie Výkonnej rady ENCJ 8.februára 2016 pdf- 320kB

Tlačová správa z Valného zhromaždenia Európskej siete súdnych rád, 3. – 5. júna 2015, Haag pdf- 425kB

Výsledky testovacieho prieskumu projektového tímu Európskej siete súdnych rád v rámci projektu „Dôvera verejnosti“pdf  - 543kB

List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Lord Thomasovi pdf- 281kB

Stanovisko ENCJ k navrhovaným legislatívnym zmenám, september 2010 pdf - 360kB

Aide memoire prezidenta ENCJ Lorda Thomasa pdf- 358kB

List predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky Miguelovi Carmonovipdf  - 527kB

Stanovisko ENCJ k legislatívnym zmenám, október 2011 pdf - 304kB