Uznesenia a stanoviská Súdnej rady SR

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 - 26. január 2021
K podnetu sudkyne Špecializovaného trestného súdu zo 7. mája 2020

- stanovisko k etickej dileme - členstvo v golfovom klube a športové aktivity sudcu s tým spojené pdf
- stanovisko k etickej dileme - verejné vyjadrenie sudcu v médiách obsahujúce nesúhlasný názor s rozhodovacou činnosťou nadriadeného súdu pdf


8. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 24. septembra 2018
K podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018

- Stanovisko k interpretácii Zásad sudcovskej etiky pdf
- Odpoveď na otázku v podnete podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pdf


4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 30. apríla 2018 
K podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplneného listom z 23. októbra 2017


42. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky