Uznesenia a stanoviská Súdnej rady SR

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2024 – 14. - 16. mája 2024
- Uznesenie č. 147/2024 zo dňa 14. mája 2024 k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf - 432kB

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2024 – 13. - 14. februára 2024
- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k otázke zlučiteľnosti výkonu advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcupdf - 238kB
Odlišné stanovisko členky Lucie Berdisovej a členov Andreja Majerníka a Lajosa Mészárosa k uzneseniu Súdnej rady Slovenskej republiky č. 65/2024 zo dňa 14. februára 2024 k etickým aspektom vykonávania advokácie počas prerušeného výkonu funkcie sudcu pdf - 194kB

10. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 – 19. októbra 2023
- Uznesenie č. 402/2023 Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republikypdf - 155kB
- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republikypdf - 189kB

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - 18. mája 2023
- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k etickej dileme o zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu s výkonom funkcie štatutárneho orgánu a veliteľa Dobrovoľného hasičského zborupdf - 202kB

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - 16. februára 2023

- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf - 251kB

11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 17. augusta 2022 

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf - 221kB
Odlišné stanovisko členky súdnej rady JUDr. Jelinkovej Dudzíkovej pdf - 435kB
Odpoveď k otázkam sudkyne Okresného súdu Košice I zo dňa 18. februára 2022 pdf - 257kB

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 15. júna 2022
-Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republikypdf - 402kB

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 28. apríla 2022
- Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf - 527kB

19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 – 15. decembra 2021
- stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k etickej dileme – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským úradom cudzieho štátu pdf - 93kB

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 – 3. júna 2021
- stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k nerešpektovaniu a popieraniu právnej záväznosti protiepidemických opatrení niektorými sudkyňami a sudcami pdf - 347kB

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 - 26. január 2021
- stanovisko k etickej dileme - členstvo v golfovom klube a športové aktivity sudcu s tým spojené pdf- 246kB
- stanovisko k etickej dileme - verejné vyjadrenie sudcu v médiách obsahujúce nesúhlasný názor s rozhodovacou činnosťou nadriadeného súdu pdf - 310kB

8. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 24. septembra 2018
- Stanovisko k interpretácii Zásad sudcovskej etiky pdf - 147kB
- Odpoveď na otázku v podnete podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pdf - 97kB

4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 30. apríla 2018 
Stanovisko k interpretácii zásad sudcovskej etiky pdf - 223kB
Odpoveď na otázku v podnete podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pdf- 103kB


42. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky
Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky 


 

{{!-- Filetypes --}}