Uznesenia a stanoviská Súdnej rady SR

5. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - 18. mája 2023

- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k etickej dileme o zlučiteľnosti výkonu funkcie sudcu s výkonom funkcie štatutárneho orgánu a veliteľa Dobrovoľného hasičského zborupdf - 202kB


2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2023 - 16. februára 2023

- Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf


11. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 17. augusta 2022 
 

Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky a odlišné stanovisko členky súdnej rady 
Stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnemu konaniu vedenému na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf
Odlišné stanovisko členky súdnej rady JUDr. Jelinkovej Dudzíkovej pdf

Odpoveď k otázkam sudkyne Okresného súdu Košice I zo dňa 18. februára 2022 pdf


9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 15. júna 2022

-Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republikypdf

7. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2022 – 28. apríla 2022

- Stanoviská Súdnej rady Slovenskej republiky k disciplinárnym konaniam vedených na Najvyššom správnom súde Slovenskej republiky pdf


19. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 – 15. decembra 2021

Prerokovanie etickej dilemy – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským úradom cudzieho štátu

- stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k etickej dileme – ocenenia sudcov udelené zastupiteľským úradom cudzieho štátu pdf


9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 – 3. júna 2021

K stanovisku k medializovaným prípadom nerešpektovania a popierania záväznosti niektorých protipandemických opatrení niektorými sudkyňami a sudcami

- stanovisko Súdnej rady Slovenskej republiky k nerešpektovaniu a popieraniu právnej záväznosti protiepidemických opatrení niektorými sudkyňami a sudcami pdf

2. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2021 - 26. január 2021
K podnetu sudkyne Špecializovaného trestného súdu zo 7. mája 2020

- stanovisko k etickej dileme - členstvo v golfovom klube a športové aktivity sudcu s tým spojené pdf
- stanovisko k etickej dileme - verejné vyjadrenie sudcu v médiách obsahujúce nesúhlasný názor s rozhodovacou činnosťou nadriadeného súdu pdf


8. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 24. septembra 2018
K podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 52262/2017-151 z 22. januára 2018

- Stanovisko k interpretácii Zásad sudcovskej etiky pdf
- Odpoveď na otázku v podnete podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky pdf


4. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky v roku 2018 - 30. apríla 2018 
K podnetu podpredsedníčky vlády a ministerky spravodlivosti Slovenskej republiky č. 44671/2017-151 z 23. augusta 2017 a doplneného listom z 23. októbra 2017


42. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky

Analýza dopadov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky na funkcie predsedov a podpredsedov súdov, ktorí sú zároveň členmi Súdnej rady Slovenskej republiky